Tradicija obeležavanja Dečje nedelje u svetu i kod nas meri se decenijama.

Dečja nedelja je prvi put obeležena 1934. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije, a 1987. godine definisana je Zakonom o društvenoj brizi o deci.

Manifestacija Dečja nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.

Ove školske godine Dečja nedelja obeležava se od 02.-09.10.2017. godine a njen moto ove godine je :,,GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA” Naša škola donela je svoj program obeležavanja Dečje nedelje i u njoj će realizovati puno aktivnosti.