• Bugar Sebastian Jonel
  • Kornja Denis
  • Gadišan Anabela
  • Fortuz Patrik
  • Stepan Oktavian
  • Novak Marčel
  • Cera Marina
  • Verčeljan Irinela

Razredni starešina VIII-og razreda – Ardelean Adonis – profesor hemije

Učenik generacije – Cera Marina

Vukova diploma – Cera Marina

Specijalna diploma – srpski jezik – Cera Marina

Specijalne diplome – rumunski jezik – Gadišan Anabela i Verčeljan Irinela