Manifestacija Dečja nedelja

Manifestacija Dečja nedelja održava se svake godine u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Naša škola imala je čast…

Opširnije