Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, kros se održao u školskoj sali za fizičko. Trčali su samo učenici koji su želeli. Učinici nižih razreda imali su više sreće sa vremenskim prilikama i trčali su u dvorištu škole.