Učenici iz Kuštilja zajedno sa nastavnicima Vasiljev Persa i Jurca Zoe.
Događaj je organizovala fondacija „Protopop Traian Oprea“ iz Vršca, u saradnji sa Nacionalno-hrišćanskim pokretom.