Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije (zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji) privremeno se obustavlja izvođenje neposredne nastave u školi, a obrazovno-vaspitni rad sa učenicima ostvarivaće se učenjem na daljinu.
Početak učenja na daljinu je 17. mart 2020. godine.
Na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Kanal 3) svakodnevno će se emitovati edukativni sadržaji. Učenici su u obavezi da ih prate, a raspored po razredima biće objavljen dan pre emitovanja na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kome možete pristupiti preko sledećeg linka: www.rasporednastave.gov.rs
Za sve učenike od prvog do sedmog razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno, a za učenike osmog razreda od po tri časa dnevno (od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedn od predmeta koji se polažu na završnom ispitu).
Za učenike, pripadnike nacionalnih manjina, koji pohađaju nastavu na maternjem jeziku biće emotivani časovi na maternjem jeziku, a na platformi RTS Planeta biće dostupni i drugi digitalni sardžaji, kao i snimci časova (obaveštenje putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina)
Pored toga biće organizovani i drugi oblici podrške i učenja na daljinu (dodatna uputstva, prezentacije ili zadaci za vežbanje, ilustracije, analize…) kako za ove tako i za druge predmete, a sve informacije učenici i roditelji će dobijati od odeljenjskog starešine, putem sajta škole ili oglasne table.
Direktor škole
Mirča Boldovina