Kao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole.
S tim u vezi, doneli smo odluku da sprovedemo onlajn testiranje (probno) kojim ćemo učenicima osmog razreda omogućiti samoprocenu znanja i to bi bio prvi probni test koji je u skladu sa trenutnim mogućnostima rada od kuće.
Osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.
Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata.
Nakon završenog testiranja, učenici će dobiti rezultate, a predmetni nastavnici će putem uspostavljenih kanala komunikacije saznati koje su oblasti učenici savladali i šta im predstavlja teškoću, da bi se tome mogli posvetiti tokom daljeg rada.
Po normalizovanju uslova rada (kada se bude krenulo u školu), sprovešće se i drugi probni završni ispit kojim će biti testirane procedure, što znači da će učenici imati više prilika da provere svoje znanje.

Tehničke pripreme za sprovođenje onlajn probnog završnog ispita
Onlajn test (prvi probni završni ispit) za samoprocenu znanja će se realizovati preko platforme mojaucionica.gov.rs. Učenici će platformi pristupati koristeći naloge koji su dostavljeni od strane razrednih starešina.

Termini za onlajn testiranje
Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika
23. aprila 2020. – test iz matematike
24. aprila 2020. – kombinovani test

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.
Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji ranije prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.
Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.
Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.
Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.
Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.