Pri ulasku u školu učenici moraju da prođu kroz dezobrijeru sa maskom i pravo otići do svoje učionice, bez dužeg zadržavanja na hodniku. Svaki učenik mora da sedi sam u klupi.
Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara.
U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora.
Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe. Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora. Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.
Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.
Obavezno pranje ruku u trajanju od najmanje 20 sekundi pre i posle jela, posle odlaska u toalet, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba. Ne dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama. Korišćenje dezifenkcionog sredstva moguće je samo uz nadzor profesora. Posle 3 do 4 izvršenih dezinfekcija ruku obavezno oprati ruke vodom i sapunom.
U toalet ulazi onoliko đaka koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.
Ako se pojave simptomi:
• temperatura
• suv kašalj
• umor
• upaljeno grlo
• proliv (dijareja)
• glavobolja
• gubitak čula ukusa ili čula mirisa
• osip ili promena boje prstiju na rukama i nogama, odmah se obratiti predmetnom profesoru ili učiteljici !!!