Obaveštavamo Vas da je pokrenuta nacionalna platforma „Čuvam te“ za prevenciju nasilja u školama. Platforma je uspostavljena sa ciljem koordinacije i jačanja intersektorske saradnje nadležnih institucija u prevenciji i suzbijanju nasilja, posebno vršnjačkog nasilja. Na platformi roditelji i učenici mogu na jednom mestu naći sve informaciije koje se tiču vrste nasilja i postupanja u različitim situacijama, a objedinjuju sve nadležne resore.
Detaljnije informacije o platformi „Čuvam te“ roditelji i učenici mogu pogledati na sledećem linku:

https://cuvamte.gov.rs/