Odgovoran odnos prema zdravlju, sa temom – „Zdrava ishrana i fizičke aktivnosti“

Drugog dana Dečije nedelje, održan je zajednički čas biologije i fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.
Nastavnik biologije pripremio je prezentaciju sa zdravom ishranom koja je trajala 20 minuta, nakon čega su sva deca otišla u fiskulturnoj sali na demonstraciji fizičkih aktivnosti, bitne za naše zdravlje.
Radili smo ovaj čas u okviru aktivnosti Dečije nedelje, zbog užurbanog života koji živimo i hranimo se nezdravom hranom, da bi učenici:
– znali razliku između zdrave i nezdrave ishrane,
– da vode zdrav život,
– da izbegavaju rizična ponašanja,
– da bi učili da su svakodnevne fizičke aktivnosti veoma bitne za zdrav život.