Kros RTS-a „Kroz Srbiju“. U petak 22. septembra u 10.05 sati, iz studija RTS-a ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović dala je znak za početak Krosa RTS-a „Kroz Srbiju“. Širom zemlje trčali su predškolci i đaci, svi koji to žele i nisu oslobođeni nastave fizičkog vaspitanja.
Takmičenje smo održali u školskom dvorištu. Kordinator i organizator je bio nastavnik fizičkog vaspitanja i učiteljice.


Rezultati:
Dečaci:
5-6. razred
1. Miloja Valentin
2. Negovan Kristian
3. Gajta Đorđel
7-8. razred
1. Pauca Dario
2. Julijan Purenda
3. Daniel Purenda
Devojčice:
1. Katarina Rit
2. Stević Anastasia
3. Melina Caran