Ovogodišnja Dečija nedelja je održana od 2. do 6. oktobra. Cilj obeležavanja Dečije nedelje jeste skretanje pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima.
U našoj školi, tokom trajanja Dečje nedelje, predviđene aktivnosti uspešno su se realizovale. Od aktivnosti napomenuli bi: učestvovanje na likovnoj koloniji u ambasadi Rumunije u Beogradu, crtanje kredama na platou škole, literarni konkurs, pijacu – vašar, kviz opšteg znanja i zanimljive igre, poslednji dan je bio rezervisan za sportske igre koje su se organizovale u školskoj sali. Naglasili bi da su i učenici i učitelji iz područne škole iz Vojvodinaca, takođe imali aktivnosti u okviru Dečje nedelje.
Zahvaljujemo se nastavnicima i roditeljima koji su nas kao i svih prethodnih godina bili najaktivniji kupci na pijaci.