Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole „Koriolan Doban“ Kuštilj su:

1. Adonis Ardelean, predstavnik Nastavničkog veća,

2. Mariana Kraju,predstavnik Nastavničkog veća,

3. Lućian Berlovan, predstavnik Nastavničkog veća

4. Đorđel Roksa, predstavnik Saveta roditelja,

5. Juliana Stepan, predstavnik Saveta roditelja,

6. Joneaua Gadišan, predstavnik Saveta roditelja,

7. Jonel Vasiljev, predstavnik lokalne samuprave,

8. Suzana Fortuz, predstavnik lokalne samouprave,

9. Trajan Jenča, predstavnik lokalne samouprave.