Zaposleni

Spisak zaposlenih u OŠ „Koriolan Doban“ - Kuštilj

1. Boldovina Mirča – direktor

2. Gilezan Marija - sekretar

3. Munćan Daniela – psiholog

4. Marijana Jorga – administrativni radnik- knjigovođa

Profesori i nastavnici razredne nastave:

5. Ardelean Adonis – profesor hemije i fizike

6. Balteanu Kristijan – profesor rumunskog jezika

7. Berlovan Lućian – profesor fizičkog vaspitanja

8. Činč Roxana Eleonora – profesor muzičke kulture

9. Glavonjić Aleksandra – profesor srpskog jezika

10. Jenča Jonel – nastavnik razredne nastave

11. Vasiljev Persa - nastavnik razredne nastave

12. Kraju Mariana – profesor matematike i informatike

13. Kata Georgica Antonela – profesor geografije

14. Kačina Trajan – profesor istorije

15. Milošević Ivana – profesor likovne kulture

16. Žurka Zoe – nastavnik razredne nastave

17. – profesor biologije

18.Stefan Veronika – profesor francuskog jezika

19. Todor Petru – profesor tehničkog obrazovanja

20. Stojanović Adriana – profesor engleskog jezika

21. Strajin Aurel – nastavnik veronauke u Kuštilju

22. Susa Oktavijan – nastavnik veronauke u Vojvodincima

Pomoćno osoblje:

23. Stamin Lelica – spremačica (servirka) u Vojvodincima

24. Mikša Jasmina – spremačica (servirka) u Kuštilju

25. Pardos Iliana - spremačica u Kuštilju

26. Seležan Viorel - domar (kotlar) u Kuštilju.

Vaspitačice (predškolska ustanova pri školi):

27. Pančovan Dendi u Vojvodincima

28. Stupar Violeta u Kuštilju