Selo Kuštilj, nalazi se na levoj obali reke Karaš, na severo-istoku Srbije, na 12 km od grada Vršca. Prema dokumentima, selo Kuštilj se pojavljuje pod nazivom tvrđava Kuuesd davne 1361 god. sa stanovnicima rumunske nacionalnosti.

Pisani dokumenti o školi pojavljuju se 1885. god. kada centar Vršac donose odluku da rumunska verska  škola u Kuštilju bude ukinuta, i umesto nje osnovana državna škola na nemačkom jeziku, čime su se meštani bunili.   Podrazumeva se da su se meštani sela opismenjavali na rumunskom jeziku u crkvi.

Godine 1882. u selu se otvara biblioteka i započinju kulturne aktivnosti sela.

1911. god. donosi se odluka da se otvara škola sa osam razreda na rumunskom jeziku u selu. Kuštilj je bilo prvo selo u Banatu koje je imalo školu na rumunskom jeziku sa osam razreda, po modelu škola sa istoka Evrope.

Još davne 1911. godine u Kuštilju je ”funkcionisala” škola sa osam razreda, obzirom na razvoj događaja na istorijskoj sceni ( socijalni nemiri ) – ratovi i škole su trpele razne promene. Sve do 1948. godine škole su radile, te sa smanjenim brojem razreda, te sa više razreda. Tako da od 1948. godine, pa do dana današnjeg u Kuštilju radi osmogodišnja škola sa rumunskim nastavnim jezikom. Od 1952. god. ova škola radi bez prekida, sa osam razreda, kroz koju su prolazile mnoge generacije, a broj učenika je varirao.

Zgrada škole je bila pored crkve, u centru sela do 1982 godine a nakon toga, 1985 godine na drugoj lokaciji izgrađena je nova škola  koja je modernija, montažnog je tipa i ima i veliku fiskulturnu salu.

Uslovi za rad su veoma povoljni, a takođe  i rezultati škole veoma dobri. U školi se organizuju takmičenja iz raznih predmeta, literarni skupovi, sportske manifestacije, razne izložbe. Škola ima veoma dobru saradnju sa raznim organizacijama iz sela, sa crkvom, mesnom zajednicom.

Osnovna škola ”Koriolan Doban” iz Kuštilja, spada u red manjih škola sa šest odeljenja od I – VIII og razreda i ima 73 učenika, takodje i izdvojeno odeljenje u Vojvodincima, sa 10 učenika, što znači da ovu školu pohađa ukupno 83 učenika.

Pri školi funkcionišu i dva odeljenja zabavišta: odeljenje zabavišta u Kuštilju sa 13 polaznika i odeljenje zabavišta u Vojvodincima sa 8  polaznika. Saradnja sa raznim kulturnim, sportskim organizacijama u Opštini je veoma dobra tako da naša škola uživa veliki ugled ne samo u neposrednom okruženju već i šire.

Sve je to postignuto zahvaljujući organizovanom, planskom i sistematskom radu nastavničkog kolektiva u kome su srećno spojeni iskustvo, želja i trud da se u nastavni proces uvedu savremeniji i produktivniji postupci, a oblici i metode rada i učenja učine efikasnijim.

Dosadašnji radni rezultati su vrlo pouzdana osnova za planiranje rada u sledećoj školskoj godini, oni omogućavaju dalji stabilan razvoj uzlaznom linijom.

Učenici naše škole su pretežno iz porodica zemljoradnika. Manji broj učenika je iz redova radnika,  kao i iz redova zanatlija i intelektualaca.

Može se konstatovati da osnovna škola “Koriolan Doban” iz Kuštilja, zajedno sa izdvojenim odeljenjem iz Vojvodinaca, pripremaju decu da postaju budući ljudi koji će sačuvati jezik, kulturu i tradiciju rumunskog naroda i negovati i poštovati istovremeno i kulturu većinskog naroda srba.