UDžBENICI OŠ ,,KORIOLAN DOBAN“ KUŠTILj
ŠKOLSKE 2022/23

1. RAZRED
SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNjI – JP „Zavod za udžbenike” Biljana Maksimović, Nataša Dobrić Udžbenički komplet Zdravo deco! (Slikovnica sa nastavnim listovima )za prvi razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00400/2018-07 od 08.02.2019.
RUMUNSKI JEZIK – JP „Zavod za udžbenike” Branduša Žujka; Mariora Boldovina i Otilija Živković Udžbenički komplet Rumunski jezik 1 (Bukvar, Čitanka i Radna sveska uz čitanku) na rumunskom jeziku i pismu 128-61-811/2019-01 od 22.01.2020.
MUZIČKA KULTURA – JP ”Zavod za udžbenike” Jon Lele Udžbenik Muzička kultura za prvi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-605/2019-01 od 21.08.2019
MATEMATIKA – JP „Zavod za udžbenike” Olivera Todorović i Srđan Ognjanović Prevod udžbeničkog kompleta Matematika 1 (Udžbenik i Vežbanka)za prvi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-613/2019-01
LIKOVNA KULTURA – JP „Zavod za udžbenike” Rajko Bošković i Petar Vujošević Udžbenik Likovna kultura za prvi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-615/2019-01 od 24.07.2019.
SVET OKO NAS – JP „Zavod za udžbenike” Biljana Gačanović, Ljiljana Novković i Biljana Trebješanin Prevod udžbeničkog kompleta Svet oko nas (Udžbenik i Radna sveska) za prvi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-612/2019-01 od 24.7.2019.
ENGLESKI JEZIK- .„NOVI LOGOS” FAMILY AND FRIENDS, engleski jezik za prvi razred osnovne škole; udžbenik sa elektronskim dodatkom Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 od 27.4.2018.

2. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI – JP „Zavod za udžbenike” Biljana Maksimović, Nataša Dobrić Udžbenički komplet OD IGRE DO SLOVA – SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK (Udžbenik sa nastavnim listovima) za drugi razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00401/2019-07, od 06.03.2019.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Olivera Todorović i Srđan Ognjanović Prevod udžbenika Matematica (Matematika) za drugi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-623/2020-01 od 02. 11. 2020.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Olivera Todorović i Srđan Ognjanović Prevod udžbenika Caiet de exerciţii la Matematică (Vežbanka za matematiku) za drugi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-623/2020-01 od 02. 11. 2020.
LIKOVNA KULTURA- JP ”Zavod za udžbenike” dr Rajka Bošković Prevod udžbenika Likovna kultura 2 za drugi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-180/2021-01 od 02.08.2021.
SVET OKO NAS- JP „Zavod za udžbenike” Biljana Gačanović Prevod udžbeničkog kompleta Lumea din jurul nostru (Udžbenik i Caiet de lucru la Lumea din jurul nostru Istraživanka, radna sveska uz udžbenik Svet oko nas)), za drugi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-625/2020-01 od 23. 11. 2020.
MUZIČKA KULTURA- JP „Zavod za udžbenike” dr Jon Lele Udžbenik Muzička kultura 2 za drugi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-576/2020-01 od 11.09.2020.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Marioara Boldovina, Anišoara Caran Carte de citire (Čitanka), za drugi razred osnovne škole; na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00169/2005- 01 od 17.8.2005.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Marioara Boldovina, Otilia Simeon Caiet de lucru la limba română (Nastavni listovi za rumunski jezik), za drugi razred osnovne škole; na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00185/2005- 01 od 09.09.2005.
ENGLESKI JEZIK-„NOVI LOGOS” Family and Friends, Starter, second edition, engleski jezik za drugi razred osnovne škole Naomi Simmons 650-02-00026/2018-07 od 13.3.2019.

3. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI – JP „Zavod za udžbenike” Gordana Štasni, Biljane Nikolić Udžbenički komplet (U džbenik Svet je lep i Radna sveska uz udžbenik Čitam, pišem… igram se!) za treći razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00414/2018-07 od 08. 02.2019.
MATEMATIKA- JP ”Zavod za udžbenike” Olivera Todorović i Srđan Ognjanović Prevod udžbeničkog kompleta Matematika 3 (Udžbenik i Vežbanka ) za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-132/2021-01 od 21.07.2021.
PRIRODA I DRUŠTVO- JP ”Zavod za udžbenike” Biljana Gačanović, Nataša Protić i Stevan Jokić; Biljana Gačanović i Stevan Jokić Udžbenički komplet Priroda i društvo 3 (Udžbenik i Radna sveska) za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-250/2021-01 od 17.08.2021.
MUZIČKA KULTURA- JP ”Zavod za udžbenike” Jon Lele Udžbenik Muzička kultura 3 za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-85/2021-01 od 26.07.2021.
LIKOVNA KULTURA- JP ”Zavod za udžbenike” dr Rajka Bošković Prevod udžbenika Likovna kultura 3 za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-214/2021-01 od 04.08.2021.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Marioara Boldovina Udžbenik Carte de citire (Čitanka)za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00077/2006- 01 od 26.06.2006.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Marioara Boldovina Udžbenik Limba română – saiet de lucru (Radna sveska iz rumunskog jezika)za treći razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00139/2006- 01 od 18.07.2006.
ENGLESKI JEZIK-. „NOVI LOGOS” Family and Friends 1 – Second edition, engleski jezik za treći razred osnovne škole; udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska) Naomi Simmons 650-02-00469/2019-07 od 27.1.2020.

4. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI – JP „Zavod za udžbenike” Nataša Dobrić i Biljana Maksimović; Biljana Maksimović i Nataša Dobrić Udžbenički komplet Pod plavim nebom (Srpski kao nematernji jezik i književnost, Na putu do škole, Jezička kultura i Radna sveska ) za četvrti razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00046-2/2020-20 od 30.07.2020
ENGLESKI JEZIK –„NOVI LOGOS” Family and Friends 2, 2nd edition, engleski jezik za četvrti razred osnovne škole; četvrta godina učenja; udžbenički komplet (udžbenik i radna Naomi Simmons 650-02-00278/2020-07 od 11.12.2020.

RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Branduša Žujka Udžbenik Carte de citire (Čitanka) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00106/2007- 01 od 05.06.2007.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Branduša Žujka Udžbenik Limba română – Caiet de lucru (Nastavni listovi za rumunski jezik) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00107/2007- 01 od 05.06.2007.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Olivera Todorović, Srđan Ognjanović Prevod udžbenika Matematica (Matematika) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00215/2011- 06 od 16.08.2011.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Olivera Todorović, Srđan Ognjanović Prevod udžbenika Matematika 4 za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00028/2011- 06 od 16.08.2011
PRIRODA I DRUŠTVO- JP „Zavod za udžbenike” Ljiljana Novković, Biljana Gačanović, dr Biljana Trebješanin, dr Mirča Maran Udžbenički komplet (Udžbenik i Dodatak iz nacionalne istorije Rumuna i Istraživanka – radna sveska) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 6-00-00087/2006-06 od 23.05.2006; 106-61-00164/2006- 01 od 26.09.2006
MUZIČKA KULTURA-JP „Zavod za udžbenike” dr Jon Lelea Udžbenik Cultura muzicală (Muzička kultura) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00088/2009- 01 od 19.08.2009
LIKOVNA KULTURA- JP „Zavod za udžbenike” Kosta Bogdanović, Branislav Nikolić, Tatjana Lalić, Rajka Bošković Udžbenik Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică (Maštam i stvaram – likovna kultura) za četvrti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 6-00-00090/2006-06 od 15.05.2006.

5. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI- JP „Zavod za udžbenike” Nataša Dobrić, Gordana Štasni Udžbenički komplet Srpski kao nematernji jezik (Čitanka Učimo srpski jezik i Jezička kultura) za peti razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00326/2018-07 od 01.11.2018.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Jonel Agadišan, Romanca Glanda Kračun i Lenuca Urzesku; Elena Kožokar, Romanca Glanda Kračun i Lavinika Pinku Udžbenički komplet Rumunski jezik 5 (Čitanka 5 i Rumunski jezik i kultura izražavanja 5) za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-453/2020-01 od 24.08.2020.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Vladimir Mićić, Vera Jocković, Đorđe Dugošija i Vojislav Andrić Prevod udžbenika Matematika 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-668/2019-01 od 26.08.2019.
MATEMATIKA- JP „Zavod za udžbenike” Vladimir Mićić, Vera Jocković, Đorđe Dugošija i Vojislav Andrić Prevod udžbenika Zbirka zadataka iz matematike za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-668/2019-01 od 26.08.2019
GEOGRAFIJA- JP „Zavod za udžbenike” Jelena Ćalić, Milutin Tadić i Milovan Milivojević Prevod udžbenika Geografija 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-695/2019-01 od 27.08.2019.
INFORMATIKA- ”BIGZ ŠKOLSTVO” Marina Petrović, Jelena Prijović i Zorica Prokopić Prevod udžbenika Informatika i računarstvo 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-238/2021-01 od 20.08.2021.
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” Slobodan Popov i Miroslav Paroškaj Prevod udžbenika Tehnika i tehnologija 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-616/2019-01 od 15.07.2019.
LIKOVNA KULTURA- „Novi Logos” d.o.o Milutin Mićić Prevod udžbenika Likovna kultura 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-816/2019-01 od 30.12.2019.
BIOLOGIJA- „Novi Logos” d.o.o Gordana Subakov Simić i Marina Drndarski Prevod udžbenika Biologija 5 (Prvi i Drugi deo) za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-815/2019-01 od 23.12.2019
ISTORIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Mirća Maran Udžbenik Dodatak iz istorije za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-622/2019-01 od 25.07.2019.
ISTORIJA-JP ”Zavod za udžbenike” Aleksandra Smirnov Brkić Udžbenik Istorija 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-591/2019-01 od 09.07.2019.
MUZIČKA KULTURA- JP „Zavod za udžbenike” Leri Menger Udžbenik Muzička kultura 5 za peti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-452/2019-01 od 01.09.2020.
ENGLESKI JEZIK- „KLETT” MESSAGES 1, engleski jezik za peti razred osnovne škole; udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio CD uz radnu svesku) Diana Goodey, Noel Goodey, Karen Thompson 650-02-00019/2018-07 od 27.4.2018.
FRANCUSKI JEZIK- JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE” LE MONDE DE LEA ET LUCAS, francuski jezik za peti razred osnovne škole, prva godina učenja, udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, audio CD) Danijela Milošević, Milena Milanović 650-02-00041/2018-07 od 24.4.2018.

6. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI- JP „Zavod za udžbenike” G. Štasni, N. Dobrić; G. Štasni, B. Nikolić; N. Dobrić, B. Nikolić Udžbenički komplet SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK, (Letimo sa zvezdama, čitanka; Učimo srpski jezik; Jezička kultura, radna sveska) za šesti razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00373/2018-07 od 21.01.2019.
ISTORIJA- JP „Zavod za udžbenike” Marko Šuica i Snežana Knežević Udžbenik Lecturi istoriceşi caiet de lucru (Istorijska čitanka sa radnom sveskom za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-782/2019-01 od 28.10.2019.
GEOGRAFIJA- JP „Zavod za udžbenike” Ljiljana Gavrilović, Milena Perišić Udžbenik Geografija za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-197/2016-01 od 30.11.2017.
FIZIKA- JP ”Zavod za udžbenike” Jovan Šetrajčić i Darko Kapor; Branislav Cvetković, Jovan Šetrajčić i Milan Raspopović Prevod udžbeničkog kompleta Fizika (Udžbenik i Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama 6) za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-39/2021-01 od 21.05.2021.
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” Slobodan Popov, Miroslav Paroškaj i Vladimir Popov Udžbenik Tehnika i tehnologija za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku 128-61-618/2020-01 od 28.10.2020.
MUZIČKA KULTURA-JP „Zavod za udžbenike” Leri Menger Udžbenik Muzička kultura 6 za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-610/2020-01 od 20.10.2020.
LIKOVNA KULTURA-JP ”Zavod za udžbenike” dr Rajka Bošković Prevod udžbenika Likovna kuultura za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-229/2021-01 od 04.08.2021.
BIOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” Maja Srdić, Nataša Jovanović, Jelena Blagojević, Tijana Morić Predov udžbenika Biologija 6 , udžbenik za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-9/2022-01 od 08.03.2022.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Elena Kožokar; Romanca Jovanović i Romanca Glande Kračun Udžbenički komplet Rumunski jezik 6 (Čitanka i Udžbenik) za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-296/2021-01 od 15.12.2021.
ENGLESKI JEZIK-„KLETT” Messag es 2, engleski jezik za šesti razred osnovne škole, šesta godina učenja ; udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, kompakt disk ) Autori udžbenika : Diana Goodey, Noel Goodey; autori radne sveske : Diana Goodey, Noel Goodey, Karen Thompson 650 -02 -00049/2019 -07 od 19.4.2019
FRANCUSKI JEZIK- JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE” Le monde de Léa et Lucas 2, francuski jezik za šesti razred osnovne škole; druga godina učenja; udžbenički komplet (udžbenik, radna sveska, DVD) Milena Milanović, Danijela Milošević 650-02-00027/2019-07 od 10.5.2019.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 6 – JP „Zavod za udžbenike” Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić Prevod udžbenika Informatică şi calculatoare (Informatika i računarstvo) za šesti razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00330/2008- 06 od 30.06.2008

7. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI- JP „Zavod za udžbenike” Nataša Dobrić, Gordana Štasni Udžbenički komplet PTICE U LETU (Čitanka, srpski jezik i jezička kultura, radna sveska)za sedmi razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00390/2019-07 od 24.12.2019.
ISTORIJA-JP ”Zavod za udžbenike” Dragomir Bondžić i Kosta Nikolić; Mirča Maran Udžbenik Istorija 7 sa dodatkom iz nacionalne istorije Rumuna,za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-157/2021-01 od 02.08.2021. 128-61-156/2021-01 od 02.08.2021.
BIOLOGIJA- „Klett” d.o.o. Goran Korićanac, Ana Đorđević, Dragana Ješić Prevod udžbenika BIOLOGIJA za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-641/2020-01 od 28.12.2020
FIZIKA- JP ”Zavod za udžbenike” Branislav Cvetković, Jovan Šetrajčić i Milan Raspopović Prevod udžbeničkog kompleta Fizika (Udžbenik i Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama 7)za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-60/2021-01 od 18.06.2021.
HEMIJA- „Klett” d.o.o. Nezrina Mihović, Miloš Kozić, Nevena Tomašević, Dragica Krvavac i Milan Mladenović Prevod udžbeničkog kompleta Hemija 7 (Udžbenik i Laboratorijske vežbe sa zadacima) na rumunskom jeziku i pismu 128-61-617/2020-01 od 23.11.2020.
MUZIČKA KULTURA- JP ”Zavod za udžbenike” Leri Menger Udžbenik Muzička kultura 7 za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-27/2021-01 od 17.05.2021.
ENGLESKI JEZIK -KLETT” Messages 3, engleski jezik za sedmi razred osnovne škole, sedma godina učenja; udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska) Autori udžbenika: Diana Goodey, Noel Goodey, Miles Craven. Autori radne sveske: Meredith Levy, Diana Goodey, 650-02-00495/2019-07 od 26.12.2019.
MATEMATIKA-Izdavačka kuća „Klet”, d.o.o. S. Dimitrijević, N. Ikodinović, M. Stanić, S. Milojević, B. Popović, N. Vulović Matematika 7 , udžbenik za sedmi razred osnovne škole i Zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-626/2020-01 od 23.11.2020.
LIKOVNA KULTURA- JP „Zavod za udžbenike” dr Rajka Bošković Prevod udžbenika Likovna kultura za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-257/2021-01 od 20.08.2021
FRANCUSKI JEZIK- JP,,ZAVOD ZA UDžBENIKE“-Le monde de Léa et Lucas 3, Danijela Milošević,Milena Milanović650-02-00547/2019-07od 27.1.2020.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 7 JP „Zavod za udžbenike” Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović Prevod udžbenika Informatika i računarstvo za sedmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku 650-02-00092/2011- 06 od 15.08.2011.

8. RAZRED
SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Nataša Dobrić i Gordana Štasni; Biljana Maksimović Udžbenički komplet SRPSKI KAO NEMATERNjI JEZIK (čitanka U zvezdanoj bašti, radna sveska Srpski jezik i Jezička kultura ) za osmi razred osnovne škole na srpskom jeziku i pismu 650-02-00180/1/2020-20 od 13.10.2020.
ENGLESKI-„KLETT” Messages 4, engleski jezik za osmi razred osnovne škole, prvi strani jezik, osma godina učenja; udžbenički komplet (udžbenik i radna sveska) Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy 650-02-00243/2020-07 od 16.12.2020.
MATEMATIKA-Izdavačka kuća „Klet”, d.o.o. S. Dimitrijević, N. Ikodinović, M. Stanić, S. Milojević, B. Popović, N. Vulović Matematika 8 , udžbenik za osmi razred osnovne škole i Zbirka zadataka za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-285/2021-01 od 03.11.2021.
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Rodika Caprđa, Elena Kožokar Sarte de citire (Čitanka) , za osmi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu 106-61-00254/2010- 01 od 12.01.2011
RUMUNSKI JEZIK- JP „Zavod za udžbenike” Lenuce Urzesku, Romance Glanda Kračun Rumunski jezik i kultura izražavanja , za osmi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu 128-61-224/2011-01 od 16.11.2011.
ISTORIJA-JP „Zavod za udžbenike” Đorđe Đurić, Momčilo Pavlović, dr Mirća Maran Istoria (Istorija + dodatak iz nacionalne istorije) za osmi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu 650-02-000342/2010- 06, od212.07.2010; 128-61- 186/2011-01 od 02.02.2012
GEOGRAFIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica Gatarić Geografija za osmi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00647/2011- 06 od 30.11.2011.
GEOGRAFIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Srboljub Đ. Stamenković, mr Dragica Gatarić, Geografija, radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje , za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00722/2011- 06 od 01.02.2012.
BIOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Dmitar Lakušić, prof. dr Slobodan Jovanović Biologia (Biologija), za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00223/2010- 06 od 21.07.2010.
BIOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Dmitar Lakušić, prof. dr Slobodan Jovanović Radna sveska za biologiju , za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00700/2011- 06 od 21.12.2011
FIZIKA- JP „Zavod za udžbenike” Jovan Šetrajčić, Darko Kapor Fizika, za osmi razred osnovne škole, na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00067/2011- 06 od 15.08.2011
FIZIKA- JP „Zavod za udžbenike” Jovan Šetrajčić, Milan Raspopović, Branislav Cvetković Fizika – zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama, za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00686/2011- 06 od 17.1.2012.
HEMIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović Chimia (Hemija), za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00072/2011- 06 od 16.08.2011
HEMIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Ljuba Mandić, mr Jasminka Korolija, Dejan Danilović Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator (Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama) , za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-00024/2012- 06 od 13.03.2012
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA- JP „Zavod za udžbenike” dr Vjekoslav Sajfert, dr Ivan Tasić, mr Marina Petrović
LIKOVNA KULTURA-JP „Zavod za udžbenike” Zdravko Milinković, Ljiljana Teodorović Likovna kultura, za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-000492/2011-06 od 27.02.2012.
MUZIČKA KULTURA-JP ”Zavod za udžbenike” Leri Menger Muzička kultura 8, za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 128-61-188/2015-01 od 10.2.2016.
INFORMATIKA-JP „Zavod za udžbenike” Dragan Marinčić, Dragoljub Vasić, Miodrag Stojanović Informatika i računarstvo, za osmi razred osnovne škole na rumunskom jeziku i pismu 650-02-978/2016-06 od 22.08.2016
FRANCUSKI JEZIK -JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE”- Le monde de Léa et Lucas 4, francuski jezik za osmi razred osnovne škole, drugi strani jezik, četvrta godina učenja; udžbenički komplet (udžbenik sa radnom sveskom i kompakt disk)- Milena Milanović, Danijela Milošević-650-02-00370/2020-07 od 22.1.2021.