Boldovina Mirča je profesor fizičkog vaspitanja. Diplomirao je na Univerzitetu u Temišvaru, fakultet fizičke kulture.
Od decembra 1998 radi u školi. Direktor u Osnovnoj školi u Kuštilju od juna 2011 godine.
Tokom svih godina rada u školi, trudio se da održi dobre odnose sa kolegama i osobljem na poslu, učenicima, roditeljima, meštanima sela tj. lokalnom zajednicom, organizacijama koje su na vlasti, sa kolegama iz rumunskih škola u Vojvodini i školama iz Vršca.
Ima završene kurseve za rad na računaru. Govori rumunski, srpski i engleski jezik.
Pored poslova predviđenih zakonskim propisima, direktor škole je u ovoj školskoj godini usmerio pažnju naročito na:
* kompletnu organizaciju rada škole;
* instruktivno-pedagoški nadzor svih vidova vaspitno-pedagoškog rada;
* pokretanje inicijative za uvođenje inovacija u obrazovni proces;
* unapređivanje životne sredine i zaštitu rada učenika i radnika;
* organizovanje saradnje sa okruženjem i organima opštine i ministarstva;
* podizanje materijalne osnove škole;
* rukovođenje izradom godišnjeg programa rada škole i školskih programa, praćenje tog toka i preduzimanje mera za unapređivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i imenovanih stručnih timova;
* pripremanje sednica stručnih i upravnih organa i ostvarivanje njihovih odluka.