Članovi Saveta roditelja Osnovne škole „Koriolan Doban“ Kuštilj:

1. Šošđan Lija – predstavnik roditelja predškolsko Kuštilj
2. Duda Paraskeva – predstavnik roditelja predškolsko Vojvodinci
3. Todosijević Jelena – predstavnik roditelja za I – IV razred Vojvodinci
4. Nena Gava – predstavnik roditelja za II – III razred Vojvodinci
5. Pančovan Marija – predstavnik roditelja za I – III razred Kuštilj
6. Dijana Prostran Ivan – predstavnik roditelja za II – IV razred Kuštilj
7. Gajta Kristina – predstavnik roditelja za V razred
8. Caran Kristijan – predstavnik roditelja za VI razred
9. Pauca Elvira – predstavnik roditelja za VII razred
10. Viorel Tajkuna – predstavnik roditelja za VIII razred