Članovi Školskog odbora Osnovne škole „Koriolan Doban“ Kuštilj su:

1. Aredelean Adonis – predsednik, predstavnik Nastavničkog veća
2. Kata Antonela – predstavnik Nastavničkog veća
3. Pančovan Dendi – predstavnik Nastavničkog veća
4. Adam Jonike – predstavnik lokalne samouprave
5. Cera Dorina – predstavnik lokalne samouprave
6. Adrijan Caran – predstavnik lokalne samouprave
7. Kristina Gajta – predstavnik Saveta roditelja
8. Dijana Prostran Ivan – predstavnik Saveta roditelja
9. Caran Kristijan – predstavnik Saveta roditelja