Članovi Školskog odbora Osnovne škole „Koriolan Doban“ Kuštilj su:

1. Aredelean Adonis – predsednik, predstavnik Nastavničkog veća
2. Danijela Munćan – predstavnik Nastavničkog veća
3. Vasiljev Persa – predstavnik Nastavničkog veća
4. Borka Violeta – predstavnik lokalne samuprave
5. Gava Snežana – predstavnik lokalne samuprave
6. Fortuz Suzana – predstavnik lokalne samuprave
7. Stepan Julijana – predstavnik Saveta roditelja
8. Balan Elvira – predstavnik Saveta roditelja
9. Caran Kristijan – predstavnik Saveta roditelja