Šta je đački parlament?

Đački parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču

Zbog čega je značajno postojanje đačkih parlamenata?

Zbog toga što garantuje osnovne slobode učenika, kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sopstvenog mišljenja…

Đački parlament omogućava lični razvoj učenika.

Pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja kroz učeničke parlamente i doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi.

Đački parlament doprinosi razvoju kolektivnog odnosa i izgradnju partnerstva sa nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima i organima škole.

Đački parlament je mesto koje omogućava saradnju, uvažavanje različitih argumentacija i stavova.

Đački parlament podrazumeva usvajanje demokratskog znanja i vrednosti, kroz prihvatanje različitosti.

Đački parlament omogućava razvoj demokratske kulture.

Đački parlament omogućava bolju komunikaciju i podstiče donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane.

 

Zašto je bitno da učenici budu uključeni u proces odlučivanja kroz đačke parlamente?

Zato što učenici najbolje razumeju svoje potrebe.

Zato što najbolje prepoznaju svoje probleme i probleme svojih vršnjaka te u tom smislu mogu da omoguće školi da im što bolje izađe u susret.

Zato što đački parlament pruža mogućnost učešća svih učenika bez obzira na rasnu, versku, nacionalnu, imovinsku ili polnu pripadnost.

Zato što se kroz đački parlament lakše čuje glas svih grupa i podgrupa u školi bilo da su u pitanju izbeglice, interno raseljena lica, manjinske grupe ili lica sa smetnjama u razvoju.

Zato što mladi treba da učestvuju u procesu odlučivanja, jer na taj način jačaju svoje samopouzdanje i postaju odgovorne ličnosti.

Zato što će se školske odluke bolje i spremnije realizovati.

Zato što se razvija demokratsko društvo i pravednije uređuje školski život.

Zato što se tako poboljšava odnos i saradnja između učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika.

Zato što to utiče na njihovu bolju informisanost.

Zato što na taj način oni mogu da podstaknu aktivnije učešće roditelja u školskom životu.

Zato što sa svojim idejama mogu da pokrenu i realizuju projekte u saradnji sa organima škole.

Zato što mogu da pokrenu pitanja značajna za učenike u lokalnoj zajednici.