УЏБЕНИЦИ ОШ ,,КОРИОЛАН ДОБАН“ КУШТИЉ

2024/25. година

Kompletan dokument možete preuzeti sa ovog linka:
Уџбеници школске 2024-25

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ – ЈП „Завод за уџбенике” Биљана Максимовић, Наташа Добрић Уџбенички комплет Здраво децо! (Сликовница са наставним листовима) за први разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00400/2018-07 од 08.02.2019.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК – ЈП „Завод за уџбенике” Брандуша Жујка; Мариора Болдовина и Отилија Живковић Уџбенички комплет Румунски језик 1 (Буквар, Читанка и Радна свеска уз читанку) на румунском језику и писму 128-61-811/2019-01 од 22.01.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЈП ”Завод за уџбенике” Јон Леле Уџбеник Музичка култура за први разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-605/2019-01 од 21.08.2019

МАТЕМАТИКА – ЈП „Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић Превод уџбеничког комплета Математика 1 (Уџбеник и Вежбанка)за први разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-613/2019-01 од 17.07.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ЈП „Завод за уџбенике” Рајко Бошковић и Петар Вујошевић Уџбеник Ликовна култура за први разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-615/2019-01 од 24.07.2019.

СВЕТ ОКО НАС – ЈП „Завод за уџбенике” Биљана Гачановић, Љиљана Новковић и Биљана Требјешанин Превод уџбеничког комплета Свет око нас (Уџбеник и Радна свеска) за први разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-612/2019-01 од 24.7.2019.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- .„НОВИ ЛОГОС” FAMILY AND FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком Susan Iannuzzi 650-02-00063/2018-07 од 27.4.2018.

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ – ЈП „Завод за уџбенике” Биљана Максимовић, Наташа Добрић Уџбенички комплет ОД ИГРЕ ДО СЛОВА – СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (Уџбеник са наставним листовима) за други разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00401/2019-07, од 06.03.2019.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић Превод уџбеника Matematica (Математика) за други разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-623/2020-01 од 02. 11. 2020.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић Превод уџбеника Caiet de exerciţii la Matematică (Вежбанка за математику) за други разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-623/2020-01 од 02. 11. 2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА- ЈП ”Завод за уџбенике” др Рајка Бошковић Превод уџбеника Ликовна култура 2 за други разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-180/2021-01 од 02.08.2021.

СВЕТ ОКО НАС- ЈП „Завод за уџбенике” Биљана Гачановић Превод уџбеничког комплета Lumea din jurul nostru (Уџбеник и Caiet de lucru la Lumea din jurul nostru Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас)), за други разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-625/2020-01 од 23. 11. 2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ЈП „Завод за уџбенике” др Јон Леле Уџбеник Музичка култура 2 за други разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-576/2020-01 од 11.09.2020.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК-  ЈП „Завод за уџбенике” -Carte de citire (Читанка), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” -Caiet de lucru la limba română (Радна свеска из  румунског језика), за други разред основне школе; на румунском језику и писму

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons 650-02-00026/2018-07 од 13.3.2019.

 

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ – ЈП „Завод за уџбенике” Гордана Штасни, Биљане Николић Уџбенички комплет (У џбеник Свет је леп и Радна свеска уз уџбеник Читам, пишем… играм се!) за трећи разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00414/2018-07 од 08. 02.2019.

МАТЕМАТИКА- ЈП ”Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић и Срђан Огњановић Превод уџбеничког комплета Математика 3 (Уџбеник и Вежбанка ) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-132/2021-01 од 21.07.2021.

ПРИРОДА И ДРУШТВО- ЈП ”Завод за уџбенике” Биљана Гачановић, Наташа Протић и Стеван Јокић; Биљана Гачановић и Стеван Јокић Уџбенички комплет Природа и друштво 3 (Уџбеник и Радна свеска) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-250/2021-01 од 17.08.2021.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ЈП ”Завод за уџбенике” Јон Леле Уџбеник Музичка култура 3 за трећи разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-85/2021-01 од 26.07.2021.

ЛИКОВНА КУЛТУРА- ЈП ”Завод за уџбенике” др Рајка Бошковић Превод уџбеника Ликовна култура 3 за трећи разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-214/2021-01 од 04.08.2021.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” Андреа Бораћ и Флавија Далеа Уџбенички комплет Румунски језик 3 (Читанка и Радна свеска) за трећи разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-208/2022-01 од 14.09.2022.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-. „НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons 650-02-00469/2019-07 од 27.1.2020.

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ – ЈП „Завод за уџбенике” Наташа Добрић и Биљана Максимовић; Биљана Максимовић и Наташа Добрић Уџбенички комплет Под плавим небом (Српски као нематерњи језик и књижевност, На путу до школе, Језичка култура и Радна свеска ) за четврти разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00046-2/2020-20 од 30.07.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends 2, 2nd edition, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна Naomi Simmons 650-02-00278/2020-07 од 11.12.2020.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” – Carte de citire (Читанка) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” –Румунски језик

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић Превод уџбеника Matematica (Математика) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму 650-02-00215/2011- 06 од 16.08.2011.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Оливера Тодоровић, Срђан Огњановић Превод уџбеника Математика 4 за четврти разред основне школе на румунском језику и писму 650-02-00028/2011- 06 од 16.08.2011

ПРИРОДА И ДРУШТВО- ЈП „Завод за уџбенике” Љиљана Новковић, Биљана Гачановић, др Биљана Требјешанин, др Мирча Маран Уџбенички комплет (Уџбеник и Додатак из националне историје Румуна и Истраживанка – радна свеска) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму 6-00-00087/2006-06 од 23.05.2006; 106-61-00164/2006- 01 од 26.09.2006.

МУЗИЧКА КУЛТУРА-ЈП „Завод за уџбенике” др Јон Лелеа Уџбеник Cultura muzicală (Музичка култура) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму 106-61-00088/2009- 01 од 19.08.2009.

ЛИКОВНА КУЛТУРА- ЈП „Завод за уџбенике” Коста Богдановић, Бранислав Николић, Татјана Лалић, Рајка Бошковић Уџбеник Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică (Маштам и стварам – ликовна култура) за четврти разред основне школе на румунском језику и писму 6-00-00090/2006-06 од 15.05.2006.

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ- ЈП „Завод за уџбенике” Наташа Добрић, Гордана Штасни Уџбенички комплет Српски као нематерњи језик (Читанка Учимо српски језик и Језичка култура) за пети разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00326/2018-07 од 01.11.2018.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” Јонел Агадишан, Романца Гланда Крачун и Ленуца Урзеску; Елена Кожокар, Романца Гланда Крачун и Лавиника Пинку Уџбенички комплет Румунски језик 5 (Читанка 5 и Румунски језик и култура изражавања 5) за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-453/2020-01 од 24.08.2020.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић Превод уџбеника Математика 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-668/2019-01 од 26.08.2019.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Владимир Мићић, Вера Јоцковић, Ђорђе Дугошија и Војислав Андрић Превод уџбеника Збирка задатака из математике за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-668/2019-01 од 26.08.2019

ГЕОГРАФИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Јелена Ћалић, Милутин Тадић и Милован Миливојевић Превод уџбеника Географија 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-695/2019-01 од 27.08.2019.

ИНФОРМАТИКА- ”БИГЗ ШКОЛСТВО” Марина Петровић, Јелена Пријовић и Зорица Прокопић Превод уџбеника Информатика и рачунарство 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-238/2021-01 од 20.08.2021.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Слободан Попов и Мирослав Парошкај Превод уџбеника Техника и технологија 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-616/2019-01 од 15.07.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА- „Нови Логос” д.о.о Милутин Мићић Превод уџбеника Ликовна култура 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-816/2019-01 од 30.12.2019.

БИОЛОГИЈА- „Нови Логос” д.о.о Гордана Субаков Симић и Марина Дрндарски Превод уџбеника Биологија 5 (Први и Други део) за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-815/2019-01 од 23.12.2019.

ИСТОРИЈА- ЈП ”Завод за уџбенике” Александра Смирнов Бркић, Мирћа Маран Уџбеник Историја са националним додаткомза пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-591/2019-01 од 09.07.2019. и 128-61-622/2019-01 од 25.07.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ЈП „Завод за уџбенике” Лери Менгер Уџбеник Музичка култура 5 за пети разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-452/2019-01 од 01.09.2020.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- „KLETT” MESSAGES 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД уз радну свеску) Diana Goodey, Noel Goodey, Karen Thompson 650-02-00019/2018-07 од 27.4.2018.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” LE MONDE DE LEA ET LUCAS, француски језик за пети разред основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Данијела Милошевић, Милена Милановић 650-02-00041/2018-07 од 24.4.2018.

 

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ- ЈП „Завод за уџбенике” Г. Штасни, Н. Добрић; Г. Штасни, Б. Николић; Н. Добрић, Б. Николић Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК, (Летимо са звездама, читанка; Учимо српски језик; Језичка култура, радна свеска) за шести разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00373/2018-07 од 21.01.2019.

ИСТОРИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Катарина Митровић и Горан Васин; Мирча Маран Превод уџбеника ИСТОРИЈА 6 (уџбеник са одабраним историјским изворима) за шести разред основне школе на румунском језику и писму са Додатком из националне историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-59/2022-01 од 23.06.2022. и 128-61-58/2022-01 од 01.08.2022.

ГЕОГРАФИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Милутин Тадић Превод уџбеника ГЕОГРАФИЈА 6 за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-45/2022-01 од 31.05.2022.

ФИЗИКА- ЈП ”Завод за уџбенике” Јован Шетрајчић и Дарко Капор; Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић и Милан Распоповић Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 6) за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-39/2021-01 од 21.05.2021.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Слободан Попов, Мирослав Парошкај и Владимир Попов Уџбеник Техника и технологија за шести разред основне школе на румунском језику 128-61-618/2020-01 од 28.10.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА-ЈП „Завод за уџбенике” Лери Менгер Уџбеник Музичка култура 6 за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-610/2020-01 од 20.10.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА-ЈП ”Завод за уџбенике” др Рајка Бошковић Превод уџбеника Ликовна куултура за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-229/2021-01 од 04.08.2021.

БИОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Маја Срдић, Наташа Јовановић, Јелена Благојевић, Тијана Морић Предов уџбеника Биологија 6 , уџбеник за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-9/2022-01 од 08.03.2022.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” Елена Кожокар; Романца Јовановић и Романца Гланде Крачун Уџбенички комплет Румунски језик 6 (Читанка и Уџбеник) за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-296/2021-01 од 15.12.2021.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-„KLETT” Mеssag еs 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења ; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск ) Аутори уџбеника : Diana Goodey, Noel Goodey; аутори радне свеске : Diana Goodey, Noel Goodey, Karen Thompson 650 -02 -00049/2019 -07 од 19.4.2019.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Le monde de Léa et Lucas 2, француски језик за шести разред основне школе; друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД) Милена Милановић, Данијела Милошевић 650-02-00027/2019-07 од 10.5.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 6- ЈП ”Завод за уџбенике” Марина Лакчевић и Јасмина Алексић Превод уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 6 за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-51/2022-01 од 05.07.2022.

МАТЕМАТИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Ђорђе Дугошија, Милољуб Албијанић и Марко Шегрт Превод уџбеника Математика 6 (Уџбеник са збирком података) за шести разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-27/2022-01 од 27.04.2022.

 

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ- ЈП „Завод за уџбенике” Наташа Добрић, Гордана Штасни Уџбенички комплет ПТИЦЕ У ЛЕТУ (Читанка, српски језик и језичка култура, радна свеска)за седми разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00390/2019-07 од 24.12.2019.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” Ленуца Урзеску и Наталија Стан; Романца Јовановић и Романца Гланда Крачун- Уџбенички комплет Румунски језик 7 (Читанка и Граматика румунског језика)  за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-449/2022-01 oд 27.02.2023.

ИСТОРИЈА- ЈП ”Завод за уџбенике” Драгомир Бонџић и Коста Николић; Мирча Маран Уџбеник Историја 7 са додатком из националне историје Румуна за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-157/2021-01 од 02.08.2021. и 128-61-156/2021-01 од 02.08.2021.

БИОЛОГИЈА- „Клетт” д.о.о. Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић Превод уџбеника БИОЛОГИЈА за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-641/2020-01 од 28.12.2020.

ГЕОГРАФИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Милутин Тадић Превод уџбеника Географија за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-218/2022-01 од 12.10.2022.

ФИЗИКА- ЈП ”Завод за уџбенике” Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић и Милан Распоповић Превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник и Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама 7)за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-60/2021-01 од 18.06.2021.

ХЕМИЈА- „Клетт” д.о.о. Незрина Миховић, Милош Козић, Невена Томашевић, Драгица Крвавац и Милан Младеновић Превод уџбеничког комплета Хемија 7 (Уџбеник и Лабораторијске вежбе са задацима) на румунском језику и писму 128-61-617/2020-01 од 23.11.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ЈП ”Завод за уџбенике” Лери Менгер Уџбеник Музичка култура 7 за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-27/2021-01 од 17.05.2021.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -KLETT” Messages 3, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Аутори уџбеника: Diana Goodey, Noel Goodey, Miles Craven. Аутори радне свеске: Meredith Levy, Diana Goodey, 650-02-00495/2019-07 од 26.12.2019.

МАТЕМАТИКА-Издавачка кућа „Клет”, д.о.о. С. Димитријевић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Милојевић, Б. Поповић, Н. Вуловић Математика 7 , уџбеник за седми разред основне школе и Збирка задатака за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-626/2020-01 од 23.11.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА- ЈП „Завод за уџбенике” др Рајка Бошковић Превод уџбеника Ликовна култура за седми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-257/2021-01 од 20.08.2021.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“-Le monde de Léa et Lucas 3, Данијела Милошевић,Милена Милановић650-02-00547/2019-07од 27.1.2020.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Иван Тасић, Миодраг Ковачевић Превод уџбеника Техника и технологија за седми разред основне школе на румунском језику 128-61-241/2022-02 од 01.11.2022.

  1. РАЗРЕД

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” Наташа Добрић и Гордана Штасни; Биљана Максимовић Уџбенички комплет СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (читанка У звезданој башти, радна свеска Српски језик и Језичка култура ) за осми разред основне школе на српском језику и писму 650-02-00180/1/2020-20 од 13.10.2020.

ЕНГЛЕСКИ-„KLETT” Messages 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy 650-02-00243/2020-07 од 16.12.2020.

МАТЕМАТИКА-Издавачка кућа „Клет”, д.о.о. С. Димитријевић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Милојевић, Б. Поповић, Н. Вуловић Математика 8 , уџбеник за осми разред основне школе и Збирка задатака за осми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-285/2021-01 од 03.11.2021.

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” -Читанка

РУМУНСКИ ЈЕЗИК- ЈП „Завод за уџбенике” -Румунски језик и култура изражавања , за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

ИСТОРИЈА-ЈП „Завод за уџбенике” Драгомир Бонџић и Коста Николић, др Мирћа Маран  превод уџбеника Историја 8 (Историја + додатак из националне историје) за осми разред основне школе, на румунском језику и писму 128-61-28/2023- 01, од 10.05.2023; 128-61- 41/2023-01 од 26.06.2023.

ГЕОГРАФИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” -Географија за осми разред основне школе, на румунском језику и писму

БИОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” -Biologia (Биологија), за осми разред основне школе на румунском језику и писму

БИОЛОГИЈА-Радна свеска из биологије

ФИЗИКА- ЈП „Завод за уџбенике” Јован Шетрајчић и Дарко Капор; Бранислав Цветковић; Јован Шетрајчић и Милан Распоповић, превод уџбеничког комплета Физика (Уџбеник Физика 8 и збирка задатака са лабораторијским вежбама) , за осми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-208/2023- 01 од 16.10.2023.

ХЕМИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” Саша Ватић и Биљана Алабуковић- Превод уџбеничког комплета Хемија 8  (Уџбеники и лабораторијске вежбе са задацима), за осми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-183/2023- 01 од 17.08.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- ЈП „Завод за уџбенике” др Вјекослав Сајферт, др Иван Тасић, мр Марина Петровић 650-02-00704/2011-06 од 28.12.2011.

ЛИКОВНА КУЛТУРА-ЈП „Завод за уџбенике” Здравко Милинковић, Љиљана Теодоровић Ликовна култура, за осми разред основне школе на румунском језику и писму 650-000492/2011-06 од 27.02.2012.

МУЗИЧКА КУЛТУРА-ЈП ”Завод за уџбенике” Лери Менгер Музичка култура 8, за осми разред основне школе на румунском језику и писму 128-61-188/2015-01 од 10.2.2016.

ИНФОРМАТИКА- ЈП,,Завод за уџбенике“ Драган Маринчић, Драгољуб Васић и Миодраг Стојановић- Превод уџбеника Информатика и рачунарство за осми разред основне школе на румунском језику и писму- 650-02-978/2016-06 од 22.08.2016.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”- Le monde de Léa et Lucas 4, француски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск)- Милена Милановић, Данијела Милошевић-650-02-00370/2020-07 од 22.1.2021.