Na osnovu Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19, a koju je donela Vlada Republike Srbije, donete su sledeće mere za organizaciju rada i izmenu školskog kalendara za školsku 2020/21. godinu:
Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada:
– u prvom ciklusu, kao i do sada, ostvaruje se kroz neposredni obrazovno-vaspitni rad po izabranom modelu, i nastava se izvodi u školskom prostoru;
– u drugom ciklusu ostvaruje se putem nastave na daljinu uz korišćenje odgovarajuće platforme (Google učionica).
Nastava na daljinu se realizuje u realnom vremenu na osnovu rasporeda časova za svako odeljenje u trajanju od 30 minuta.
Sav potreban materijal za rad i za izradu domaćih zadataka odnosno vraćanje domaćih zadataka, treba postaviti odnosno vratiti radnim danima od 08.00 do 19:00 časova.
Izmena kalendara rada:
Prvo polugodište završava se 18. decembra 2020. godine.
Zimski raspust traje od 21. decembra 2020. godine do 15. januara 2021. godine
Drugo polugodište počinje 18. januara 2021. godine

Direktor: Boldovina Mirča