Članovi Školskog odbora Osnovne škole „Koriolan Doban“ Kuštilj su:

Aredelean Adonis – predsednik, predstavnik Nastavničkog veća
Danijela Munćan – predstavnik Nastavničkog veća
Vasiljev Persa – predstavnik Nastavničkog veća
Adam Jonike – predstavnik lokalne samuprave
Jenča Adelin – predstavnik lokalne samuprave
Fortuz Suzana – predstavnik lokalne samuprave
Cera Dorina – predstavnik Saveta roditelja
Dijana Prostran Ivan – predstavnik Saveta roditelja
Caran Kristijan – predstavnik Saveta roditelja