Dečija nedelja

Ovogodišnja Dečija nedelja bila je održana od 3. do 7. oktobra. Cilj obeležavanja Dečije nedelje jeste skretanje pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima. U našoj školi, tokom trajanja Dečije nedelje, predviđene aktivnosti…

Opširnije